Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe zasady postępowania z danymi Klientów oraz osób odwiedzających stronę Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.marwikmeble.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Sklep internetowy Marwik Meble prowadzony jest przez: MARWIK Wiktor Pyzara, pod adresem: ul. Handlowa 1 lok. 3, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652466935, REGON: 180860929 („Sprzedawca”);
 3. Na stronę Sklepu internetowego można wchodzić bez podawania danych osobowych. W tej sytuacji serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, w tym m.in. adres IP, datę i godzinę wywołania, dane dostawcy usług internetowych oraz dokumentuje wywołanie strony Sklepu internetowego. Dane te zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności strony oraz prawidłowego zaprezentowania oferty Sklepu.

 

§ 2 - Newsletter

 1. Każda osoba odwiedzająca stronę Sklepu internetowego może zapisać się do Newslettera podając niezbędne do tego celu dane (adres e-mail), z których Sprzedawca będzie korzystał w celu regularnego przesyłania Newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera możliwa jest w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać Sprzedawcy wiadomość zawierającą informację o rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub wykorzystać odpowiedni link zamieszczony bezpośrednio w Newsletterze.

 

§ 3 – Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów w Sklepie internetowym www.marwikmeble.pl
 2. Udostępnienie danych osobowych Sprzedawcy ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne np. do realizacji umowy, kontaktu lub założenia konta Klienta w Sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane:
 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej zgody w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie Newslettera;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu nawiązania i realizacji umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ustawy o rachunkowości czy ordynacji podatkowej;
 4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w calach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności w celu: marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług; rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń; ulepszania prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej.
 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane:
 1. w przypadku rejestracji konta w Sklepie internetowym - przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu jej wypowiedzenia (usunięcia konta);
 2. w przypadku umowy sprzedaży – przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności wynikający z obowiązków podatkowych i rachunkowych), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy;
 3. w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klienta, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Kupującego z tej formy płatności), a także podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji umów, w szczególności podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe, marketingowe, prawne, pocztowe, reklamowe oraz obsługujące systemy teleinformatyczne.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Zebrane od Klienta dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych oraz do podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, Klient może uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@marwikmeble.pl